O Tempo

Predición de concellos para curto prazo

12 Mayo 2021

Predición de concellos para curto prazo

Desaparecidas

En Piño,  houbo un lugar en Suhortos, ao lado da casa do Sindrán enfrente da casa da Elia e ao lado do seu pendello, está en pé , eí morreu este personaxe, O fillo do Carabinero, que pertencía a unha unha ramas dos Quiroga, daba clases particulares por que sabia algo mais ca maioria, xa que, seu pai o levara con el para todos os lados, era pasante do Notario. o escribiente, do Notario da casa da Lama en Eixón, que logo foi vendida e comprada por unha filla do Andres e a Candida,

Nos últimos dias da súa via deulle a casa ao Manuel de Sindrán por coidalo.Casa do Sindrán

Os carabineros rotábanse cada ano, rotaban para que non se familiarizara coa xente. Mudaban  de destino, unha vida nómada.

O abuelo da Loli era casa de Alexandro Casa de Alexandro, casou coa Teresa do Carabinero que era filla deste.

Un carabinero é unha figura que se encargaba de resguardo fiscal e contrabando, prohibicións de sementar produtos determinados.

Esta figura desapareu pasandolle as funcións á G.C.

 

 

Estaba sita no Barrete de Tres, entre a casa do Barroso e a casa de Seoane O que quedaba dela vendeuse fai máis de vinte anos. Nela naceu ao menos o pai do Manuel do Xusto e do sr. Juan da Cubana, que era fillo dunha dos Galgo. A casa do Justo, na actualidade é a casa de Carliños, fillo da Marina e do Toño, neto a súa vez de Concha e do Lino, o derradeiro zapateiro da nosa parroquia, finado non hai moito. A súa ubicación e no camiño a Suhortos, a man esquerda. ..

A casa da Carolina é actual casa de Manola Piñeiro Glez, viuva de Antonio Silvarrei Vega, fillo de Nicanor e Julia,  filla de Carolina.

Nicanor veu a traballar a Piño a casa dos Balboa e namorouse da Julia.

Tiveron dous fillos o Antonio e a Julita.

Do matrimonio de Antonio e Manola non houbo fillos

Do matrimonio de Julita cun de Ferrería do Incio houbo duas fillas que viven en Lugo.

Non temos probas de que a Carolina fose a que lle compuxeron no seu día a popular canción galega a saia da Carolina pero do seu primeiro matrimonio cun dos Galgos tuvo dous fillos Dolores de Xacobe e Arturo, desaparecido en Cuba.

O segundo matrimonio có Lores, porque era do Lor tivo a  Concha casada cun irmao do Manuel do Xusto, a Jullia do Nicanor, a Manuela de Portela, a Esperanza de Seoane.

Ao Pepe de todos chamábanlle así porque ía a casa de todos os que o necesitaban a traballar a cambio de comida, un bolo de pan, touciño ou o que lle deran para poder darlle de comer a súa familia. Os recordos deste personaxe dos que hoxe ainda viven e o coñecen ven sexa por historias ou referencias e de ser unha moi boa persoa. Pronto vos direi onde estaba a casa, quen eran seus fillos e que pasou cos da súa descencencia. Si alguien o sabe e quere poñelo pode facelo a traveso dos comentarios habilitados nesta entrada. Gracias.

Era unha lexítima da casa do Puntillón, tamén coñecida como a casa da Pura . Pura casou con Abelardo e foron os pais de varios fillos e a única rama que queda desta parella e Manolo home de Germana, avó de Noelia e pai de Julio. Na actualidade o espazo que ocupaba a casa séguelle pentencendo á familia pero mudaron a casa dos pais de Abelardo...no Requeixo, conocida na actualidade como a casa da Germana.

Sita en Suhortos

O Sindrán era moi coñecido na nosa parroquia, eu case que non o lembro moi ben, e de momento os datos que mais ou menos creo coñecer del son os seguintes :  

Era o Pai da Anita de Carballal, e do home da Olguita de Gobernante..........

Deixa apuntes sobre esta entrada nos comentarios habilitados. Gracias

Introducción

Non é tan doado como parece catalogar unha casa de desaparecida, neste caso as paredes  e o espazo que ocupou ainda se poden contemplar.

Moito que contar e moitos aos que lembrar desta casa.

Lémbrome da sra Consuelo, da casa dos Quiroga, irmá do pai do Manolo de Quiroga, moi boa muller.

Consuelo era a mai da Presenta e do Manolo . 

O home da Consuelo chamabase Salustio  era o herdeiro desta casa, ainda  que orixinalmente a súa casa estaba onde hoxe está a do Anxelito.

O irmán de Salustio era o Jesús que casou coa Flora.

A mai destes dous era coñecida como a Marela Vella. Un  día indo a misa ao Castro, deulle un arrepuxon ao Pedro do Zuco, avó do Manolo e rompeulle os pantalóns.

Polo visto  a casa dos Marelos situada ao lado do Pozo, enfrente da casa do Ferreirolo e ao lado da cantina do Marcial, foi feita polo novo matrimonio.

 

 Quen era a Presenta  ?

A Presenta, filla deste matrimonio casou co Antonio coñecido como o Albañil, que era dun concello da Coruña.

Tivo dous fillos, a Carmiña e o Pepe. 

Morreu aos  cincuenta anos, din que dun cangro. 

Co seu marido foi a vivir á casa nova que construiron  detrás do café, agora coñecida co nome da casa do Albañil,  na que viviu moi pouco tempo por mor da súa enfirmidade.

A súa filla Carmiña casou co Pepe do Galgo e marcharon a vivir a Bóveda onde se instauraron e tiveron a súa propia familia.

O seu fillo Pepe, quedou solteiro.

 

 Quen era  o Manolo ?

O Manolo de Marelo era o pai do Pipi, o avó de Xurxo. Fillo da Consuelo e do Salustio e irmán da Presenta.

Durante a súa vida adicouse a moitas tarefas, entre elas a de albañil.

Certa noite, non había luz pública e os camiños estaban enchidos de bulleiro, saiu do café dirección a súa casa  e no camiño chocou con outro que viña.

Ao día seguinte comentou co fillo, que chocara con alguén ao voltar á casa e resulta que fora o seu propio fillo e non se recoñeceran.

A muller do Manolo da Marela é a Manuela. 

Manuela é filla do José de Campelo e da Amable de Galgo, ten unha irmá que está en Ribas Pequenas que se chama Amable igual que a mai.

Amable de Galgo era irmá do Manuel (pai do Pepe, Lucita, Suso e Manola) e home da Pura (orihunda de Mosteiro) e do Jesús (Pai da Nelita, Esther...) da casa de Cantinera.

 

to be continue...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seica o Cristán de Piño, foi o último en sacar o pendón nas procesións.

Seu nome e o da súa casa veulle de eí, ainda que él era da casa dos Ferreirolos. A ubiciación desta casta estaría diante da casa orixinal deles, entre a casa de Carpinteiro e a nave que os Morales construiron na finca que lle comparon aos de Rei.

Matilde unha das fillas vive en Ribas Pequenas, e a súa filla é a dona do único muiño que segue a funcionar nunha contorna cada vez máis ampla.

A outra filla, casou cun de terras de Samos e teñen unha finca con mazairas na herdanza dos seus pais, na Seara, limitando có antigo potro de levar as vacas a inseminar, cada ano ven a tratalas e ten merecido o recoñecemento de ser as mellor podadas da contorna.

 

 

 

2005 - 2021 | @Peruchela

Hay 768 invitados y ningún miembro en línea