Marzo 2019

BREVES 1ª QUINCENA DE MES

  • O luns de Entroido deuse sepultura no ceminterio parroquial á sra. Magdalena Docasar Pita, natural de Vales.
  • A asociación Santa Bárbara adquiriu unha parcela de 1275 metros cadrados no Pedredo.
  • As obras do Potro están rematadas.
  • Reparouse estes días a rúa do Pacio ata Suhortos cunha capa de grabilla e alquitrán.
  • Gran exito do entroido no concello.

 

 

 CRÓNICA

Os montes comunais e o campo da festa seguen sendo temas de actualidade entre os veciños.

Se queres saber máis usa as canles convecionais de cotilleo que se seguen a manter na actualialidade.

Debido a tala de pinares as empresas que levaron a madeira deixaron os camiños da parroquia con grandes desperfectos. Non sabemos quen vai correr coa responsabilidade de volver acondicionalos. O camiño da Riba ao Castro quedou estragado e require unha pala para allanalas rodeiras que deixaron as máquinas da madeira.

 

 

Prensa, Revistas, Fotocopias, Fax, Agasallos, 

Libros de Texto, Ocio, Especializados...

Postais, Sobres, Sellos, Papelería en Xeral

2005 - 2019 Peruchela

Temos 313 anónimos e ningún membro en liña