Desaparecidas

En Piño,  houbo un lugar en Suhortos, ao lado da casa do Sindrán enfrente da casa da Elia e ao lado do seu pendello, está en pé , eí morreu este personaxe, O fillo do Carabinero, que pertencía a unha unha ramas dos Quiroga, daba clases particulares por que sabia algo mais ca maioria, xa que, seu pai o levara con el para todos os lados, era pasante do Notario. o escribiente, do Notario da casa da Lama en Eixón, que logo foi vendida e comprada por unha filla do Andres e a Candida,

Nos últimos dias da súa via deulle a casa ao Manuel de Sindrán por coidalo.Casa do Sindrán

Os carabineros rotábanse cada ano, rotaban para que non se familiarizara coa xente. Mudaban  de destino, unha vida nómada.

O abuelo da Loli era casa de Alexandro Casa de Alexandro, casou coa Teresa do Carabinero que era filla deste.

Un carabinero é unha figura que se encargaba de resguardo fiscal e contrabando, prohibicións de sementar produtos determinados.

Esta figura desapareu pasandolle as funcións á G.C.

 

 

Estaba sita no Barrete de Tres, entre a casa do Barroso e a casa de Seoane O que quedaba dela vendeuse fai máis de vinte anos. Nela naceu ao menos o pai do Manuel do Xusto e do sr. Juan da Cubana, que era fillo dunha dos Galgo. A casa do Justo, na actualidade é a casa de Carliños, fillo da Marina e do Toño, neto a súa vez de Concha e do Lino, o derradeiro zapateiro da nosa parroquia, finado non hai moito. A súa ubicación e no camiño a Suhortos, a man esquerda. ..

A casa da Carolina é actual casa de Manola Piñeiro Glez, viuva de Antonio Silvarrei Vega, fillo de Nicanor e Julia,  filla de Carolina.

Nicanor veu a traballar a Piño a casa dos Balboa e namorouse da Julia.

Tiveron dous fillos o Antonio e a Julita.

Do matrimonio de Antonio e Manola non houbo fillos

Do matrimonio de Julita cun de Ferrería do Incio houbo duas fillas que viven en Lugo.

Non temos probas de que a Carolina fose a que lle compuxeron no seu día a popular canción galega a saia da Carolina pero do seu primeiro matrimonio cun dos Galgos tuvo dous fillos Dolores de Xacobe e Arturo, desaparecido en Cuba.

O segundo matrimonio có Lores, porque era do Lor tivo a  Concha casada cun irmao do Manuel do Xusto, a Jullia do Nicanor, a Manuela de Portela, a Esperanza de Seoane.

Ao Pepe de todos chamábanlle así porque ía a casa de todos os que o necesitaban a traballar a cambio de comida, un bolo de pan, touciño ou o que lle deran para poder darlle de comer a súa familia. Os recordos deste personaxe dos que hoxe ainda viven e o coñecen ven sexa por historias ou referencias e de ser unha moi boa persoa. Pronto vos direi onde estaba a casa, quen eran seus fillos e que pasou cos da súa descencencia. Si alguien o sabe e quere poñelo pode facelo a traveso dos comentarios habilitados nesta entrada. Gracias.

Coñecín o Pedro da Cuturra dende ben pequena.

Cando veu a Piño có seu fillo Esteban, eu apenas tiña dez anos e a miña irmá unha ducia.

Foi un dia inesquecible para nós.

As cousas da vida fan que te volvas a atopar coa xente e có tempo descubres, cousas.. moitas cousas.

A actual casa da Cuturra non existe como tal, ainda teñen algúns sitios en terras, algunhas propiedades, poucas e tal e como está hoxe o rural e ata dificil mantelas limpas xa que non producen nada por no haber ninguén que consiga sacarlle nada .

Esteban, supoño que ainda vive, tiña unha irma.. e sobriños .. Pedro e a  súa dona finaron, sempre os levarei no me corazón.

Campodron, Girona, é o lugar onde eles tiveron o seu fogar. Cando fun a visitalos ala polos noventa, sorprendinme da semellanza daquelo con isto.

Si cadra ata me pareceu máis fermosos. Esteban tiña vacas, e grandes prados, a súa casa era como as nosas as da aldea...

Os Danesa meraronlle a casa vella da Cuturra e na actualidade o espazo que abranguía forma parte  dela.

Din as linguas que meu Bisavó o Perfeuto, logo de perder aos seus fillos e mulleres de tuberculose, anduvo en amorios con esta señora da que seica nunca falto que falar dela tampouco.

 

.

Era unha lexítima da casa do Puntillón, tamén coñecida como a casa da Pura . Pura casou con Abelardo e foron os pais de varios fillos e a única rama que queda desta parella e Manolo home de Germana, avó de Noelia e pai de Julio. Na actualidade o espazo que ocupaba a casa séguelle pentencendo á familia pero mudaron a casa dos pais de Abelardo...no Requeixo, conocida na actualidade como a casa da Germana.

Sita en Suhortos

O Sindrán era moi coñecido na nosa parroquia, eu case que non o lembro moi ben, e de momento os datos que mais ou menos creo coñecer del son os seguintes :  

Era o Pai da Anita de Carballal, e do home da Olguita de Gobernante..........

Deixa apuntes sobre esta entrada nos comentarios habilitados. Gracias

Introducción

Non é tan doado como parece catalogar unha casa de desaparecida, neste caso as paredes  e o espazo que ocupou ainda se poden contemplar.

Moito que contar e moitos aos que lembrar desta casa.

Lémbrome da sra Consuelo, da casa dos Quiroga, irmá do pai do Manolo de Quiroga, moi boa muller.

Consuelo era a mai da Presenta e do Manolo . 

O home da Consuelo chamabase Salustio  era o herdeiro desta casa, ainda  que orixinalmente a súa casa estaba onde hoxe está a do Anxelito.

O irmán de Salustio era o Jesús que casou coa Flora.

A mai destes dous era coñecida como a Marela Vella. Un  día indo a misa ao Castro, deulle un arrepuxon ao Pedro do Zuco, avó do Manolo e rompeulle os pantalóns.

Polo visto  a casa dos Marelos situada ao lado do Pozo, enfrente da casa do Ferreirolo e ao lado da cantina do Marcial, foi feita polo novo matrimonio.

 

 Quen era a Presenta  ?

A Presenta, filla deste matrimonio casou co Antonio coñecido como o Albañil, que era dun concello da Coruña.

Tivo dous fillos, a Carmiña e o Pepe. 

Morreu aos  cincuenta anos, din que dun cangro. 

Co seu marido foi a vivir á casa nova que construiron  detrás do café, agora coñecida co nome da casa do Albañil,  na que viviu moi pouco tempo por mor da súa enfirmidade.

A súa filla Carmiña casou co Pepe do Galgo e marcharon a vivir a Bóveda onde se instauraron e tiveron a súa propia familia.

O seu fillo Pepe, quedou solteiro.

 

 Quen era  o Manolo ?

O Manolo de Marelo era o pai do Pipi, o avó de Xurxo. Fillo da Consuelo e do Salustio e irmán da Presenta.

Durante a súa vida adicouse a moitas tarefas, entre elas a de albañil.

Certa noite, non había luz pública e os camiños estaban enchidos de bulleiro, saiu do café dirección a súa casa  e no camiño chocou con outro que viña.

Ao día seguinte comentou co fillo, que chocara con alguén ao voltar á casa e resulta que fora o seu propio fillo e non se recoñeceran.

A muller do Manolo da Marela é a Manuela. 

Manuela é filla do José de Campelo e da Amable de Galgo, ten unha irmá que está en Ribas Pequenas que se chama Amable igual que a mai.

Amable de Galgo era irmá do Manuel (pai do Pepe, Lucita, Suso e Manola) e home da Pura (orihunda de Mosteiro) e do Jesús (Pai da Nelita, Esther...) da casa de Cantinera.

 

to be continue...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seica o Cristán de Piño, foi o último en sacar o pendón nas procesións.

Seu nome e o da súa casa veulle de eí, ainda que él era da casa dos Ferreirolos. A ubiciación desta casta estaría diante da casa orixinal deles, entre a casa de Carpinteiro e a nave que os Morales construiron na finca que lle comparon aos de Rei.

Matilde unha das fillas vive en Ribas Pequenas, e a súa filla é a dona do único muiño que segue a funcionar nunha contorna cada vez máis ampla.

A outra filla, casou cun de terras de Samos e teñen unha finca con mazairas na herdanza dos seus pais, na Seara, limitando có antigo potro de levar as vacas a inseminar, cada ano ven a tratalas e ten merecido o recoñecemento de ser as mellor podadas da contorna.

 

 

 

Peruchela Rocío (2005 - 2020) - www.peruchela.es

Temos 723 anónimos e ningún membro en liña